High-profile Talents

Ⅰ. Academician of Chinese Academy of Engineering

Renyuan Tang    Yinghao Zhu

Ⅱ.Winners of Special Government Allowance of the State Council

Renyuan Tang         Yinghao Zhu              Sanxi Li              Yan Li                    Xin Lin

Wenzhen Zhao         Lijian Yang               Zheng Liu           Qingshan Zhang     Shijie Wang

Fengge Zhang          Changzheng Chen     Yunlong Chang   Yundong Cao         Tieyan Zhang

Junyou Yang

Ⅲ. Selectees of National Hundred, Thousand, and Ten Thousand Talents Program

Fengge Zhang          Shijie Wang

Ⅳ. Selectees of Liaoning Provincial Hundred Talents Program

Shijie Wang              Junyou Yang           Sanxi Li                Xiaoguang Yuan      Weiqi Yuan

Jiakuang Xia             Jie Liang                 Xin LIn                 Yan Li                       Baodong Bai

Deyuan Li                 Fengge Zhang         Yundong Cao       Lianqiang Niu           Zhengjun Liu

Changzheng Chen    Keqiang Qiu            Yumei Guo           Lijia Chen                 Xiaoming Su

Xibo Wang               Qinghai Li               Yan Hua               Zhaoji Yu                  Yingdong Qu

Haijun Wang            Xingwei Sun            Dewu Wang         Chi Zhang                 Zhenyun Duan

Jiyan Liang               Tianxing Zhu           Zhongliang An     Bing Zhang               Weidong Dai

Xiaoren Lv               Xiang Wu

Ⅴ. Selectees of Liaoning Provincial Thousand Talents Program

Zheng Liu                  Yan Hu               Limei Wang            Jifa Wang                 Yu Zhang

Yanhong Wang         Hua Wei              Shaoqiang Zhou      Qingchun Xaing       Hong Shao

Yanli Zhang              Lu Yang              Chunfang Liu          Yanxiong Cao           Li Ke

Bo Zhou                    Runxia Li            Shengji Jin               Yapeng Jiang           Yang Zhang

Haifeng Sang            He Fan                 Feng Sun                 Mingchun Li             Rui Wang

Bin Liu                     Wenming Tong

Ⅵ. Provincially Distinguished Professors

Shijie Wang           Fengge Zhang        Changzheng Chen    Junyou Yang            Yundong Cao

Yan Li                   Xiaoguang Yuan     Pingli Mao              

Ⅶ. Provincially Renowned Teachers

Fengge Zhang        Shijie Wang           Liming Zhao         Yunlong Chang        Lianquan Guo

Xiaoming Su         Guoliang Shen       Naikun Yang         Qingchun Xaing       Chunfu Ding

Yan Hu                  Shaochun Wang    Chunfang Liu        Jiaqi Jin                     Aiming Zhu


   

©2012 Shenyang University of Technology.All Rights Reserved.
No.111, Shenliao West Road, Economic & Technological Development Zone, Shenyang,110870,P.R.CHINA